Artikel 1. Definities

In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Account: een Consument kan een Account aanmaken op de Omgeving AMB Webshop om met een gebruikersnaam en wachtwoord terug te kunnen keren op de Omgeving AMB Webshop. 
 2. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Bestellingen en Overeenkomsten tussen de Consument en AMB Webshop. 
 3. Alouette Museum Barneveld: het Alouette Museum Barneveld is gevestigd te (3771RV) Barneveld, Röntgenstraat 8c. 
 4. AMB Webshop: de Omgeving en webshop van het Alouette Museum Barneveld. Deze valt onder de Stichting Alouette Museum Barneveld en dient voor de verkoop van verschillende Artikelen (o.a. merchandise en tickets) van het Alouette Museum Barneveld. Het Bestuur Verzenden de Artikelen en regelen de Betaling. 
 5. Artikelen: alle producten die de Stichting Alouette Museum Barneveld te koop aanbiedt op de Omgeving AMB Webshop.
 6. Beheerder: de persoon die achter de schermen werkt aan de verbetering van de Omgeving AMB Webshop en alle rechten heeft om aanpassingen in deze Omgeving door te voeren. 
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepsingsrecht om te Retourneren. 
 8. Bedrag: de prijs of kosten voor het Artikel dat de Consument kan kopen via de Omgeving AMB Webshop. 
 9. Bestellingen: geplaatste opdrachten van bestelde Artikelen op de Omgeving AMB Webshop. De Omgeving AMB Webshop verwerkt deze opdrachten en Verzendt deze naar het opgegeven adres van de Consument. 
 10. Betalingen: alle digitale betalingstransacties die via de Omgeving AMB Webshop plaatsvinden. De AMB Webshop biedt de Consument verschillende betalingsmethodes aan om de Betaling te voltooien. 
 11. Consument: iedere bezoeker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via de Omgeving. 
 12. Bestuur: de bestuursleden van de Stichting Alouette Museum Barneveld die de Verzending van de Artikelen en de Betaling regelen. 
 13. Dag: kalenderdag. 
 14. Herroepingsrecht: de Consument heeft een recht om binnen de Bedenktijd het gekochte Artikel of de gekochte Artikelen te Retourneren. 
 15. Hoofdsite: de originele website van Alouette Museum Barneveld en iedere andere door Stichting Alouette Museum Barneveld aangewezen applicatie en subdomein (m.u.v. shop.alouettemuseumbarneveld.nl).
 16. Omgeving: shop.alouettemuseumbarneveld.nl (AMB Webshop), alouettemuseumbarneveld.nl (Hoofdsite) en iedere andere door Stichting Alouette Museum Barneveld aangewezen applicatie. 
 17. Ondernemer: de verzamelnaam voor het Bestuur Omgeving AMB Webshop (onderdeel van Stichting Alouette Museum Barneveld). 
 18. Overeenkomsten: overeengekomen afspraken tussen de AMB Webshop en de Consument die gesloten zijn via de Omgeving AMB Webshop. Beide partijen komen de afgesproken zaken na (tot eventuele vervaldatum Overeenkomst). 
 19. Retourneren: de Verzendmethode waarbij de Consument het gekochte Artikel of de gekochte Artikelen terug kan sturen. 
 20. Stichting Alouette Museum Barneveld: de Stichting Alouette Museum Barneveld gevestigd te (6718HR) Ede, Laan van Kernhem 143. Opperend in Nederland met Kamer van Koophandel 77754867.
 21. Verzenden: alle Artikelen worden via de, door de Consument gekozen, Verzendmethode verzonden op de Omgeving AMB Webshop. 
 22. Verzendkosten: de prijs of kosten voor het Verzenden van het Artikel of de Artikelen dat de Consument kan kopen via de Omgeving AMB Webshop. 
 23. Verzendmethode: de aanboden manier of manieren waarop de Consument het gekochte Artikel kan Verzenden op de Omgeving AMB Webshop. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen en Overeenkomsten van de Consument en AMB Webshop.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden bij de afhandeling van de Bestelling beschikbaar gesteld. 
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Consument en AMB Webshop.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige bepaling partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt. 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt gesloten wanneer de Consument de aangeboden Algemene Voorwaarden bij de afhandeling van de Bestelling heeft geaccepteerd. 
 2. Indien de Consument deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

Artikel 5. De prijs

 1. Het weergegeven Bedrag dat de Consument moet betalen om het Artikel te kunnen kopen is altijd geldig. 
 2. Het Bestuur en de Beheerder hebben ten alle tijden het recht om het verschuldigde Bedrag te wijzigen. 
 3. De, in het aanbod van producten of diensten genoemde Bedragen, zijn zonder btw. Hierdoor kan de Consument geen btw aftrekken wanneer deze Producten uit de webshop koopt. 

Artikel 6. Verzending en ophalen

 1. De Consument krijgt bij het afrekenen verschillende Verzendmethodes aangeboden. Het Bestuur en de Beheerder hebben ten alle tijden het recht om deze Verzendmethodes te wijzigen of de Verzendkosten te wijzigen. 
 2. Het Bestuur heeft ten alle tijden het recht de gekozen Verzendmethode te wijzigen als dat nodig is. 
 3. De Consument dient, wanneer gekozen is voor de Verzendmethode ophalen in het opmerkingenveld bij de Bestelling aan te geven op welk moment de Consument het gekochte Artikel of de gekochte Artikelen op wil halen. 
 4. Het Bestuur heeft ten alle tijden het recht de gekozen ophaaldatum te wijzigen in overleg met de Consument.
 5. De Consument dient, wanneer gekozen is voor de Verzendmethode ophalen, het gekochte Artikel of de gekochte Artikelen op te halen bij Alouette Museum Barneveld. 

Artikel 7. Retourneren

 1. Wanneer een Consument zich beroept op zijn Herroepingsrecht kan een gekocht Artikel tot 14 dagen geretourneerd worden. Deze 14 dagen is de Bedenktijd. 
 2. Het Bestuur behoudt zich het recht het retourtermijn te wijzigen. 

Artikel 8. Aanvullende voorwaarden

Het Bestuur en de Beheerder behoudt zich het recht bovenstaande Voorwaarden ten alle tijden te kunnen aanpassen. 
Alle genoemde bedragen hebben geen btw wat inhoudt dat de gekochte producten niet aftrekbaar zijn.